2017.01.08

„Uświęcenie”
Adrian Szymański

Dążcie do pokoju ze wszystkimi i do uświęcenia, bez którego nikt nie zobaczy Pana.”
List do Hebrajczyków 12:14

„Wiedzcie, że Pan powołał nas nie do nieczystości, lecz do uświęcenia. Kto ten fakt lekceważy, lekceważy nie człowieka, lecz Boga — Tego, który nas obdarza swoim Duchem Świętym”.
1 List Pawła do Tesaloniczan 4:7-8

„W wielkim domu są nie tylko naczynia złote i srebrne. Są też drewniane i gliniane. Jedne służą do celów zaszczytnych, a drugie — pospolitych. Jeśli więc ktoś zachowa siebie czystym od rzeczy pospolitych, będzie naczyniem do celów zaszczytnych, poświęconym i przydatnym dla Pana, gotowym do wszelkiego dobrego dzieła.”
2 List Pawła do Tymoteusza 2:20-21

Uswiecenie – 08.01.2017