2017.01.29

„Duchowa walka”
Dawid Rokitnicki

Gdyż bój toczymy nie z krwią i z ciałem, lecz z nadziemskimi władzami, ze zwierzchnościami, z władcami tego świata ciemności, ze złymi duchami w okręgach niebieskich.”
List apostoła Pawła do Efezjan 6:12

Duchowa walka – 29.01.2017