2017.02.05

„Prawo Boże”
Stanisław Krawiec

Tak więc zakon jest święty i przykazanie jest święte i sprawiedliwe, i dobre.”
List do Rzymian 7:12

„Zakon Pana jest doskonały, pokrzepia duszę, Świadectwo Pana jest wierne, Uczy prostaczka mądrości. Rozkazy Pana są słuszne, rozweselają serce, Przykazanie Pana jest jasne, oświeca oczy.”
Psalm 19:8-9

Prawo Boze – 5.02.2017