Przykładne życie apostoła Piotra – Kulec Mirosław

Wywyższamy Jezusa. Myślę, że Pan daje zawsze Kościołowi harmonię przez służbę, przez Słowo i gdybym miał śpiewać jakąś pieśń przed swoim kazaniem, to śpiewałbym tę, którą śpiewali: “Mistrzu mój, jest droga, którą muszę przejść tak jak Ty”. To jest coś, czego sami o swoich siłach nie damy rady przejść. Słowo, którym chcę się z wami […]

Uświęcająca wiara – Kulec Mirosław

“My zwiastujemy Chrystusa ukrzyżowanego, dla Żydów wprawdzie zgorszenie, a dla pogan głupstwo, natomiast dla powołanych – i Żydów, i Greków, zwiastujemy Chrystusa, który jest mocą Bożą i mądrością Bożą. Bo głupstwo Boże jest mędrsze niż ludzie, a słabość Boża mocniejsza niż ludzie” (1Kor 1:23-25). Zwiastowanie o krzyżu jest mocą Bożą i zwiastowanie Chrystusa jest mocą […]

Właściwe myśli – Kulec Mirosław

Chwała Jezusowi, bracia i siostry. Wierzę, że jest coś, co jest dla nas ważne, aby to usłyszeć. Dziękuję Bogu za to, że mogę być pośród was tutaj, że mogę przyjechać do Gródka. Chciałbym się dzisiaj z wami dzielić słowem, które będzie Słowem Bożym. Cały dzisiejszy dzień spędziłem z Biblią na kolanach. Kiedyś byłem bardzo dotknięty […]

W szkole Chrystusa – Kulec Mirosław

W 1991 roku Bóg powołał mnie i moją żonę do służby w byłym Związku Radzieckim. W naszym życiu nagle wszystko się zmieniło: z pracującego spokojnie listonosza zmieniłem się w marzyciela, widziałem już wielkie działanie Boże i tłumy nawróconych ludzi. Był to dla nas czas modlitwy i przygotowań. Pamiętam jak wstawałem rano, by uczyć się czytać […]

Koń Trojański – Clendennen Bert

Dzieje Apostolskie 2:42, “I trwali w nauce apostolskiej i we wspólnocie, w łamaniu chleba i w modlitwach.” “Kto wytrwa do końca, ten będzie zbawiony?” (Mat. 10:22), powiedział Pan Jezus. Kiedy czytamy słowo “trwali” oznacza to, że byli przeciw czemuś. “Oni trwali mocno”. Znaczy to, że sprzeciwiali się czemuś, by mogli pozostać tam, gdzie byli. Była […]