2015.03.29

„Czym się karmisz?” – Dawid Rokitnicki

Czym

„Wszystko mi wolno, ale nie wszystko przynosi korzyść. Wszystko mi wolno, ale ja niczemu nie ulegnę”. 1 List do Koryntian 6:12

05 kwietnia 2015 Stanislaw Krawiec