Gajewski Wojciech

Wyprostuj się!
24.04.2005 – Zbór „Nowe Życie” w Gdańsku
Wyprostuj się