Oniszczuk Wiktor

Czy masz cel w życiu?
03.04.2005 – Zbór „Nowe Życie” w Gdańsku
Czy masz cel w życiu