Duże Młodzieżowe

Chrześcijaństwo jako jedna z wielu religii do wyboru, czy może coś więcej niż tylko kult i wierzenia? Biblia jako jedna z najbardziej poczytniejszych lektur na świecie, czy może coś więcej niż tylko zwykła książka? Jezus Chrystus jako człowiek, prorok, nauczyciel, czy może ktoś więcej?

Zarówno wyznawcy jak i przeciwnicy Jezusa Chrystusa od lat mitologizują i dyskredytują na swój sposób prawdziwe Jego przesłanie. Na Dużym Młodzieżowym w Zielonej Górze będziemy odmitologizowywać chrześcijaństwo i ukazywać rzeczywistość jaką mają wszyscy Ci, którzy postanowili zaprzeć się samego siebie, wziąć swój krzyż i naśladować Jezusa Chrystusa jako swojego Pana i Zbawiciela.