Podsumowanie wizyty Pastora Michała Hydzika

W miniony (12-13.04.2014) weekend gościliśmy w naszym zborze pastora Michała Hydzika. Pastor usługiwał Słowem na trzech nabożeństwach.

Sobotnie kazanie dotyczyło działania Ducha Świętego. Pastor nawiązał do słów apostoła Pawła z listu do Efezjan: „I nie upijajcie się winem, które powoduje rozwiązłość, ale bądźcie pełni Ducha” (Ef 5,18). Dążenie do pełni Ducha nie polega na przyjmowaniu Go coraz więcej, po kawałku. Duch Święty jest osobą i w momencie nawrócenia cały zamieszkał w Tobie. Nie zastanawiaj się więc ile masz w sobie Ducha, ale ile Duch ma Ciebie. Czy oddałeś Mu każdą dziedzinę swojego życia, czy powierzyłeś wszystkie plany i dążenia? A może wciąż trzymasz coś tylko dla siebie i ograniczasz Jego działanie?

Niedzielne kazanie na porannym nabożeństwie stanowiło kontynuację Słowa z dnia poprzedniego. Pastor mówił o tym, że najtrudniej oddać we władanie Ducha Świętego rozum. O Twój umysł toczy się nieustanny bój – świat chce go zanieczyścić, splamić, odciągnąć od Bożych myśli. Na to, jak ważne jest przemienione myślenie wskazują słowa listu do Rzymian: „A nie upodabniajcie się do tego świata, ale się przemieńcie przez odnowienie umysłu swego, abyście umieli rozróżnić, co jest wolą Bożą, co jest dobre, miłe i doskonałe” (Rz 12,2). Pastor zwrócił uwagę na dwie cechy odnowionego umysłu: wdzięczność Bogu w każdej sytuacji i ciągłe dążenie do pokoju.

Ostatnie kazanie oparte było na starotestamentowej historii Józefa. Zastanawiałeś się do czego może prowadzić nierówne traktowanie własnych dzieci i jakie konsekwencje niesie ze sobą zazdrość? Pastor, na podstawie życia Józefa, odpowiedział na te pytania. Poruszona została także prawda mówiąca, że Bóg nigdy nie opuszcza swoich dzieci. Pan jest z Tobą zawsze – w jasności i radości, ale także w ciemności i smutku. To w tych trudnych sytuacjach możesz w szczególny sposób doświadczać Jego obecności. Bóg daje Ci łaskę, żebyś przebaczył wszystkie doznane krzywdy i zapomniał o nich, a potem otrzymał błogosławieństwo, pokój i wolność.

Kliknij tutaj, aby przesłuchać kazań.