Jezus Chrystus daje wolność! Zaproszenie na ewangelizację

Nie chcemy mówić o jakiejś idei, nowej filozofii czy sposobie na życie. Chcemy, abyś poznał osobę, która dała nam wszystko. Osobę, dla której żyjemy, i o której chcemy mówić. Tą osobą jest Jezus Chrystus. Znamy Go nie ze słyszenia czy opowiadań, ale osobiście – dzięki temu, co robi w naszym życiu każdego dnia. Jezus dziś potwierdza prawdę o swoim zmartwychwstaniu przez wspaniałe dzieła, których dokonuje. To dzięki Niemu możemy być prawdziwie wolni.

Zapraszamy Cię na ewangelizację, która odbędzie się 20 września 2014 r. o godz. 18:00 na zielonogórskim deptaku, przy skrzyżowaniu ul. Kupieckiej z ul. Żeromskiego. Chcemy podzielić się z Tobą wspaniałą prawdą mówiącą, że “tak bowiem Bóg umiłował świat, że Syna swego Jednorodzonego dał, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne” (Ewangelia Jana 3,16).

Do zobaczenia!