Ewangelia

Każdy człowiek zgrzeszył.
Karą za grzech jest śmierć.
Potrzebujemy kogoś, kto nas uratuje.

„Tak bowiem Bóg umiłował świat, że Syna swego Jednorodzonego dał,
aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne.”

Ew. Jana 3,16

Jezus umarł za TWOJE grzechy na krzyżu.
Wziął na siebie TWOJĄ karę.
Zmartwychwstał.

„Jeżeli więc ustami swoimi wyznasz, że JEZUS JEST PANEM,
i w sercu swoim uwierzysz, że Bóg Go wskrzesił z martwych –
– osiągniesz zbawienie”

List do Rzymian 10,9

Uwierz, że Jezus jest Synem Bożym,
umarł na krzyżu za Twoje grzechy
i zmartwychwstał.

Odwróć się od grzechu.

Oddaj Mu swoje życie,
decydując się żyć od dzisiaj dla Niego.

Tajemnica ta, ukryta od wieków i pokoleń, teraz została objawiona. Jest nią
Chrystus pośród was – nadzieja chwały.

List do Kolosan 1, 26

Za mało informacji? Kliknij TU!