Kim jesteśmy?

„I zbliżyli się do miasteczka Emaus (…) gdy zasiadł z nimi przy stole, wziąwszy chleb, pobłogosławił i rozłamawszy, podawał im. Wtedy otworzyły się ich oczy i poznali go.”

Ew. Łukasza 24, 28-31

nasze nabożeństwa:

niedziela godz. 9:00
czwartek godz. 18:00

ul Długa 8a, Zielona Góra

Biblijne Emaus to miejsce spotkania. Miejsce, w którym uczniowie poznali Jezusa. Nasz Zbór "Emaus" też jest miejscem spotkania - z ludźmi i co najważniejsze, z Bogiem.

Spotkanie z ludźmi

Jesteśmy chrześcijanami, zborem protestanckiego Kościoła Zielonoświątkowego. Wiara w Jezusa jest dla nas codziennością, podstawą naszego życia, a nie tylko dodatkiem do niego. Chcemy dzielić się miłością, którą okazał nam Bóg – pragniemy, żeby ludzie usłyszeli prawdę o Jezusie, poznali Go i chcieli naśladować.

Kościół nie jest dla nas instytucją, ale społecznością osób wierzących, którą traktujemy jak Rodzinę. Spotykamy się na nabożeństwach, podczas których wspólnie uwielbiamy Boga śpiewając i modląc się. Słuchamy również kazań opartych na Biblii, które są inspiracją, zachętą i pouczeniem. Nie jesteśmy dla siebie anonimowi – utrzymujemy ze sobą relacje, spędzamy wspólnie czas, przyjaźnimy się. Dzięki temu możemy być dla siebie wsparciem, pomagać i troszczyć się o siebie nawzajem.

Każdy z nas ma swoją historię, inną sytuację życiową, odmienne doświadczenia. Różnimy się charakterami, zainteresowaniami, wiekiem. Łączy nas jednak to, co najważniejsze – każdy z nas zaufał Jezusowi i chce dla Niego żyć.

Spotkanie z Bogiem

Nie nazywamy się chrześcijanami ze względu na nasze wychowanie, tradycje rodzinne czy przynależność kościelną. Jesteśmy chrześcijanami dlatego, że osobiście poznaliśmy Jezusa Chrystusa i mamy z Nim relację każdego dnia. Jezus nie jest wytworem ludzkiej kultury ani częścią rytuału religijnego. Jest też kimś więcej niż postacią z kart historii czy wizerunkiem z obrazów. To wszechmogący, nieskończenie dobry, pełen miłości Bóg, który chce być blisko człowieka.

Spotkanie z Jezusem oznacza poznanie najlepszego Przyjaciela. Przyjaciela, który jest zawsze obok, nigdy nie zawodzi, jest największym wsparciem w każdej sytuacji. Nie ma dla Niego zbyt dużych problemów, ani mało znaczących spraw. Bóg czeka na każdą osobę, ze wszystkimi jej troskami, słabościami i grzechami, chcąc kształtować charakter i zmieniać życie. Możesz rozmawiać z Nim zawsze i wszędzie, poznawać Go czytając Biblię i doświadczać tego, że miłość Boga jest źródłem prawdziwego, głębokiego szczęścia.