Historia Kościoła Zielonoświątkowego

Pierwsze zbory zielonoświątkowe powstały na ziemiach polskich w 1910 roku. Obecnie Kościół Zielonoświątkowy jest drugim co do wielkości Kościołem protestanckim w Polsce i liczy około 23 tysięcy wiernych skupionych w 230 zborach.

Kościół jest wspólnotą autonomicznych zborów składających się z wiernych. Na czele zboru stoi pastor i rada starszych. Najwyższą władzą Kościoła jest synod zwoływany co cztery lata, a w okresie między-synodalnym – Naczelna Rada Kościoła, której z urzędu przewodniczy wybrany przez synod – prezbiter naczelny. Kościół w Polsce podzielony jest na 6 okręgów, którym przewodzą prezbiterzy okręgowi.

Kościół utrzymuje stałe kontakty z bratnimi Kościołami zielonoświątkowymi w Polsce oraz całym ruchem protestanckim zrzeszonym i niezrzeszonym w Polskiej Radzie Ekumenicznej.

Kościół jest członkiem Towarzystwa Biblijnego w Polsce oraz współuczestniczy w pracach komisji opracowującej ekumeniczny przekład Pisma Świętego. Kościół Zielonoświątkowy w Polsce jest częścią składową współczesnego ruchu zielonoświątkowego – należy do Europejskiego Aliansu Zielonoświątkowego i Światowej Wspólnoty Zborów Bożych.

Bardziej obszerne informacje na temat ruchu zielonoświątkowego można znaleźć w artykule dr Edwarda Czajko “Kim są zielonoświątkowcy?” i w książce Michała Tymińskiego “Kościół Zielonoświątkowy w Polsce”.

Więcej aktualnych informacji na temat naszej społeczności można też znaleźć na oficjalnej stronie Kościoła Zielonoświątkowego w Polsce pod adresem: www.kz.pl