Działalność młodzieży i szkółki niedzielnej do roku 1997

Od pierwszych lat, młodzież poza uczestnictwem w ogólnych nabożeństwach, miała społeczności we własnym gronie. Obok śpiewu i modlitwy ważną dziedziną było rozważanie Słowa Bożego. Organizatorem działalności młodzieży w pierwszych latach był ówczesny zastępca przełożonego Zboru br. Włodzimierz Jacyszyn. Powszechnym zwyczajem zapoczątkowanych tzw. zjazdów młodzieżowych było liczne uczestnictwo również dorosłych członków wielu zborów.

W ramach Zjednoczonego Kościoła Ewangelicznego zapoczątkowane zostało organizowanie letnich kursów biblijno-umuzykalniających dla młodzieży. Organizowane międzyzborowe nabożeństwa młodzieżowe połączone były z prowadzeniem ewangelizacji, której finałem często był chrzest wodny zgłoszonych wcześniej kandydatów. Zjazdy młodzieżowe przez wiele lat były przeżyciem wszystkich zborowników, którzy wnosili dużą pomoc w przygotowaniu posiłków i noclegów.

Całokształt działalności młodzieżowej koordynowała Okręgowa Rada Młodzieży. Pełniła ona rolę doradczą i konsultacyjną oraz opracowywała harmonogram zjazdów młodzieżowych i wykładów dla liderów grup. Przez kilka lat członkiem Okręgowej Rady Młodzieży był br. Stanisław Krawiec. W minionym okresie liczebność grupy młodzieżowej w Zborze była zmienna, a przez długi czas przewagę stanowiły dziewczęta.

Z uwagi na brak odpowiedniego pomieszczenia w kaplicy aż do początku 1975 r. spotkania młodzieżowe odbywały się z reguły w mieszkaniach członków grupy, a rzadziej w kaplicy. Na przestrzeni minionych lat próbowano różnych form działalności i przebiegu spotkań młodzieżowych. Duchowe przebudzenie trwające od pewnego czasu w kraju sprawiło znaczny przyrost młodzieży również w naszym Zborze. Wielu z nich pod wpływem osobistych przeżyć z Bogiem przyjęło chrzest wodny.

 

Rolę liderów młodzieży pełnili kolejno:

 • Włodzimierz Jacyszyn
 • Bronisław Wołkiewicz
 • Longin Kozłowski
 • Alfred Zabłocki
 • Marian Brusiło
 • Zbigniew Heinke
 • Stanisław Krawiec
 • Janina Brzeska
 • Stanisław Krawiec
 • Daniel Banaszkiewicz
 • Jan Pieszchała
 • Jan Hydzik
 • Bogdan Bachurski
 • Jarosław Kijak
 • Bogdan Bajak
 • Artur Rozwadowski
 • Paweł Jarosz
 • Mirosław Mamczur
 • Magdalena Korycka
 • Miłosz Paprzycki
 • Anna Sobczak
 • Miłosz Paprzycki

 

Regularne nauczanie dzieci w Szkółce Niedzielnej rozpoczęło się w 1951 r. Przez wiele lat nauka odbywała się w jednej grupie i obejmowała dzieci uczące się w szkole podstawowej. Było to niekorzystne ze względu na spore różnice wieku i poziomu intelektualnego dzieci. Z chwilą rozpoczęcia nauczania w 1957 r. przez s. Leokadię Brzeską znacznie wzrósł poziom Szkółki Niedzielnej.

Ważnym wydarzeniem w trakcie nauki dzieci jest ich usługa w czasie Świąt Bożego Narodzenia, Wielkanocy i Dnia Matki. Praktykowana jest ona od ponad 30-tu lat. Dzieci recytują okolicznościowe wiersze, odpowiednie fragmenty ewangelii, śpiewają refreny. Ostatnio także prezentują scenki o treści religijnej. Nagrodą ze strony Zboru są paczki ze słodyczami i owocami.

Od roku 1967 rozpoczęto zajęcia Szkółki Niedzielnej w dwóch grupach wiekowych. Przez wiele lat podobnym problemem jaki miała młodzież i tutaj był brak odpowiedniego pomieszczenia. Prowadzący zajęcia wzbogacali swą wiedzę na organizowanych przez Kościół kursach i wykładach.

Od 1975 r. zajęcia odbywają się w pokoiku przy kaplicy w czasie równoległym z nabożeństwem.

Od 1983 r. zajęcia prowadzone były w trzech kompletach, a od 8 lat w czterech grupach. Nauczyciele prowadzący zajęcia stosują metody odpowiednie do grupy wiekowej i zainteresowań dzieci.

 

W poszczególnych latach zajęcia Szkółki Niedzielnej prowadzili:

 • 1951r. – 1953r. Włodzimierz Jacyszyn
 • 1953r. – 1954r. Bronisław Wołkiewicz
 • 1954r. – 1955r. Danuta Heinke z d. Maszczańska
 • 1955r. – 1957r. Paweł Musiał
 • 1957r. – 1963r. Leokadia Kaczmarek z d. Brzeska
 • 1963r. – 1966r. Janina Pytel
 • 1966r. – 1971r. Janina Karaszewska z d. Brzeska
 • 1971r. – 1981r. Halina Pieszchała z d. Kwiatkowska
 • 1981r. – 1983r. Lidia Czerwińska, Anna Czerwińska, Beata Bondar
 • 1983r. – 1992r. Renata Szachow z d. Kwiatkowska
 • 1983r. – 1989r. Roman Halip, Renata Ubych
 • 1989r.- Kazimiera Zabłocka
 • 1992r.- Włodzimierz Kołodziejski
 • 1994r.- Katarzyna Czerwińska
 • 1994r.- Grzegorz Piwowarczyk
 • 1995r.- Renata Szachow
 • 1996r.- Anita Famuła

 

Od 1990 roku liderem nauczania Szkółki Niedzielnej jest Kazimiera Zabłocka.