Kronika wydarzeń zboru w latach 1947 – 1970

1947 r.

Październik – Z inicjatywy br. Włodzimierz Jacyszyna powstaje niezależny Zbór zielonoświątkowy w ramach Kościoła Chrześcijan Wiary Ewangelicznej. Pierwszym pastorem zostaje br. Jakub Wołkiewicz.
Grudzień – W Zborze pierwszymi gośćmi są bracia Józef Czerski (Naczelny Prezbiter Kościoła) i Sergiusz Waszkiewicz.

1948 r.

Czerwiec – Chrzest wodny na obiekcie Wagmostawu w Zielonej Górze usługuje br. Józef Czerski (chrzest przyjmują m.in. s. Eugenia Nowaczyk, Maria Bukowiecka i br. Longin Kozłowski).
Wrzesień – Po rezygnacji br. Jakuba Wołkiewicza pastorem zostaje br. Jan Butkiewicz.

1949 r.

Zbór otrzymuje lokal przy ul. Krośnieńskiej 48 (obecnie Al. Wojska Polskiego 96).

1950 r.

W Zborze goszczą bracia Teodor Maksymowicz i Kazimierz Czepieluk.
20 Września – Aresztowania zborowników.

1951 r.

Lato – Chrzest wodny w Odrze (Krosno Odrzańskie), chrztu udzielali: Józef Czerski i Wiktor Pręgowski.

1952 r.

Czerwiec – Chrzest w Krośnie Odrzańskim, udzielał go br. J. Czerski.
Grudzień – 30.12.1952r. pogrzeb pastora Jan Butkiewicza. Nad grobem przemawia zaproszony br. Walenty Dawidów.
Pastorem zostaje br. Bronisław Wołkiewicz.

1954 r.

Czerwiec – Zbór z ramienia Kościoła Chrześcijan Wiary Ewangelicznej wstępuje w skład Zjednoczonego Kościoła Ewangelicznego.
25-28 Września – Ewangelizacja z udziałem braci Franciszka Januszewicza i Walentego Dawidowa.
7 Listopada – Chrzest wodny udzielany przez br. Walentego Dawidowa.

1955 r.

Inauguracja działalności chóru zborowego. Dyrygentem został br. Adam Kisza.

1956 r.

Kwiecień – (Wielkanoc) Ślub Danuty Maszczańskiej i Zbigniewa Heinke (uczta weselna na balkonie w kaplicy).
1 Września – Chrzest wodny na obiekcie Wagmostawu w Zielonej Górze. Chrztu udzielał br. Bronisław Wołkiewicz.

1957 r.

15 Września – Chrzest wodny udzielany przez br. Pawła Musiała. (chrzest m.in. przyjął br. Marian Brusiło).
21 Grudnia – W Zielonej Górze zamieszkują braterstwo Kwiatkowscy.

1958 r.

Czerwiec – Chór zborowy wystąpił z usługą w Zborze w Szczecinie.
Wrzesień – Br. Paweł Musiał zostaje wybrany pastorem.

1959 r.

20 Września – Usługa chóru w Sękowie k. Nowego Tomyśla na ślubie Tamary Borówka i Piotra Amielko.

1960 r.

Listopad – W Zborze goszczą bracia Bolesław Winnik i Stanisław Krakiewicz. (“Chrześcijanin” 1/61)

1961 r.

Lipiec – Ślub Lucyny Hukisz i Stanisława Czerwińskiego, (Zofiowo koło Czarkowa, woj. Poznańskie). Usługiwał br. Franciszek Januszewicz i chór zborowy. Licznie uczestniczyli zborownicy.
8 Października – Grupa zborowników z pastorem Pawłem Musiałem uczestniczyła w uroczystości otwarcia i poświęcenia Domu Modlitwy w Skwierzynie. (“Chrześcijanin” 11/61)
19 Listopada – Zborownicy z Zielonej Góry uczestniczyli w uroczystości ślubnej Haliny Rokitnickiej i Franciszka Garbowskiego w Kopernie. (“Chrześcijanin” 1/62).

1962 r.

Swoje nawrócenie w tutejszej kaplicy przeżywa późniejszy pastor br. Anatol Matiaszuk.

1963 r.

7 Kwietnia – Uroczyste nabożeństwo z Pamiątką Wieczerzy Pańskiej i modlitwą o błogosławieństwo dzieci. Udział wzięli wierzący ze zborów woj. zielonogórskiego oraz zaproszeni bracia Aleksander Kuc z Warszawy i Andrzej Borówko z Nowego Tomyśla. Odbyła się uczta “Agape” u br. Myszków. (“Chrześcijanin” 5/63)
1 Września – Ślub Leokadii Brzeskiej i Jarosława Kaczmarka. Ślubu udzielał br. Aleksander Rapanowicz. Na uczcie weselnej usługa śpiewem z akompaniamentem gitary br. Kazimierza Sosulskiego. (“Chrześcijanin” 9/63)
22 Września – Międzyokręgowe nabożeństwo młodzieżowe oraz chrzest wodny. Usługiwali goście: br. Stanisław Krakiewicz, Tadeusz Gaweł, Aleksander Mańkowski oraz chór z Legnicy pod dyrekcją Stefana Ziemby. (“Chrześcijanin” 11/63)

1964 r.

21-22 Marca – Ewangelizacja z usługą braci: Karola Śniegonia z Cieszyna, Mieczysława Suskiego z Wrocławia i Aleksandra Kuca z Warszawy. (Odwiedzili zbory i placówki woj. zielonogórskiego).
29 Marca – Końcowe nabożeństwo z usługą dzieci – wiersze, pieśni i modlitwy, (“Chrześcijanin” 5/64).
20 Sierpnia – Chrzest z usługą br. Sergiusz Waszkiewicza. Gościli ponadto bracia ze Szwecji Ragnar Ljunquist i Alexy Ciszuk.
26 Grudnia – Uroczyste nabożeństwo z usługą dzieci (38 osób), najpilniejsze, oprócz paczek otrzymały Ewangelie św. Jana. (“Chrześcijanin” 3/65).

1965 r.

17 Stycznia – Zjazd pracowników Kościoła z okręgów: poznańskiego i zielonogórskiego. Wśród gości byli bracia Aleksander Kuc i Edward Czajko. Modlitwa o błogosławieństwo dzieci br. Kwiatkowskich. (“Chrześcijanin” 3/65)
Luty – Pastorem zostaje br. Zbigniew Heinke.
15-18 Kwietnia – Ewangelizacja z usługą br. Karola Śnigonia oraz studentów Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej (Józef Sikora, Anatol Matiaszuk i Kazimierz Sosulski). Studium Słowa Bożego dla młodzieży. (“Chrześcijanin” 7-8/65)
1-2 Maja – Wykłady biblijne dla usługujących ze zborów okręgu zachodniego. Prowadzili bracia Edward Czajko i Mieczysław Kwiecień. (“Chrześcijanin” 7-8/65)
31 Października – Ślub Marii Rokitnickiej i Stefana Sarny w Kopernie.
26 Grudnia – Usługa dzieci ze Szkółki Niedzielnej (35 osób). Pamiątkowe zdjęcia zamieszczono w “Chrześcijaninie” 5/66.

1966 r.

8-12 Czerwca – Ewangelizacja z usługą br. Adama Kupko z Ustronia.
12 Czerwca – Międzyokręgowy zjazd młodzieżowy z uroczystością chrztu wodnego (5 osób). Usługiwał Adam Kupka.

1967 r.

7 Maja – Chrzest wodny z usługą br. Stanisława Krakiewicza (5 osób: m.in. Janina Brzeska, Kornelia Musiał, Lidia Banaszkiewicz).

1968 r.

23 Czerwiec – Pastorem zostaje wybrany br. Bogusław Banaszkiewicz.
4 Sierpnia – Chrzest w placówce Zboru – Żarach. Usługiwał br. Aleksander Kuc. (“Chrześcijanin”10/68)
25 Sierpnia – Udział zborowników na ślubie Heleny Krawiec i Józefa Sawrona w Kopernie. Przy ślubowaniu usługiwał br. Aleksander Rapanowicz.
12-15 Września – Ewangelizacja. Słowo Boże głosili bracia Józef Suski z Brzegu, Jan Tołwiński z Warszawy i Aleksander Rapanowicz – prezbiter okręgowy ze Szczecina. (“Chrześcijanin” 11/68)

1969 r.

11-12 Października – Międzyokręgowy Zjazd Młodzieży z udziałem br. Jerzego Ratza z Warszawy. (“Chrześcijanin” 1/70)
1-2 Listopada – Konferencja braterska pastorów i kaznodziejów ze zborów okręgu północno-zachodniego. Wykłady prowadzili: Teodor Maksymowicz, Aleksander Rapanowicz i Anatol Matiaszuk. (“Chrześcijanin” 1/70)

1970 r.

27 Lutego – 1 Marca – Ewangelizacja z udziałem braci Aleksandra Rapanowicza i Jerzego Ratza. (“Chrześcijanin” 6/70)
16-17 Maja – Okręgowy zjazd młodzieżowy. Gościli bracia: Mieczysław Czajko, Anatol Matiaszuk, Henry Aikins z Ghany, Jerzy Ratz oraz A. Drewitz z Kanady, (“Chrześcijanin” 8/70).
10-13 Września – Ewangelizacja z usługą br. Aleksandra Rapanowicza i gościa z Kościoła Ewangeliczno-Augsburskiego ks. Edward Busse. Ostatniego Dnia odbył się chrzest wodny 9 osób. (“Chrześcijanin” 12/70)
8 Listopada – Uroczyste nabożeństwo z okazji ordynacji br. Anatola Matiaszuka na pastora Zboru. Udział wzięli bracia z Prezydium Kościoła: Stanisław Krakiewicz i Aleksander Rapanowicz. (“Chrześcijanin” 3/71)