Kronika wydarzeń zboru w latach 1971 – 1990

1971 r.

4-9 Kwietnia – Ewangelizacja z udziałem braci Jana Kędziora z Wisły i Wiesława Rudnickiego z Gliwic.
25 Kwietnia – Międzyzborowe nabożeństwo młodzieżowe. Usługiwał chór z Wrocławia pod dyrekcją Zdzisława Kopacia, (“Chrześcijanin” 7-8/71).
Czerwiec – Ustawa państwowa nadaje prawo własności kaplicy zborom Polskiego Kościoła Chrześcijan Baptystów i Zjednoczonego Kościoła Ewangelicznego.
10-12 Września – Ewangelizacja zakończona uroczystością chrztu wodnego. Usługiwał br. Edward Czajko oraz gościnnie br. Gabriel Pawelko, prezbiter okręgu Sumy (ZSRR), (“Chrześcijanin” 1/72).

1972 r.

Wrzesień – Zainicjował działalność młodzieżowy zespół wokalno-instrumentalny.

1973 r.

8 Stycznia – Pogrzeb s. Eugenii Nowaczyk. Chrzest wiary przyjęła w 1948r.w Zielonej Górze, (Chrztu udzielał Józef Czerski).
28 Stycznia – Usługa Słowem Bożym i przy Wieczerzy Pańskiej br. Kazimierza Murantego, (“Chrześcijanin” 4/73).
31 Marca – Decyzja PWRN o prawie współwłasności kaplicy i terenu działki. Porozumienie mi między Zborami Polskiego Kościoła Chrześcijan Baptystów i Zjednoczonego Kościoła Ewangelicznego o zasadach współużytkowania kaplicy.
29 Lipca – Chrzest z usługą br. Teodora Maksymowicza (7 osób ze Zboru w Zielonej Górze), (“Chrześcijanin” 10/73).

1974 r.

25-27 Marca – Ewangelizacja z udziałem br. Kazimierza Sosulskiego.
30 Czerwca – Ślub Elżbiety Trybały i Stanisława Krawca w placówce Zboru, w Kopernie. Usługiwał br. Aleksander Rapanowicz i Jerzy Ratz.
28 Lipca – Ślub Kazimiery Pytel i Edwarda Zabłockiego. Usługiwali: Tadeusz Gaweł i Kazimierz Sosulski .

1975 r.

27-28 Marca – Usługiwał zespół wokalno-instrumentalny ze Szwecji.
2 Kwietnia – Usługiwał zespół New Hope ( Nowa Nadzieja) z USA.
2 Maja – Usługa w udostępnionym Kościele Ewangeliczno-Ausburskim chóru i orkiestry dętej z Jonkoping, ze Szwecji.
6 Lipca – Chrzest wodny z usługą br. Aleksandra Rapanowicza i modlitwa o Boże błogosławieństwo dziecka – Rafała Zabłockiego.
28-30 Listopada – Ewangelizacja z udziałem braci: Edwarda Czajko, Zdzisława Józefowicza i Roberta Mackisch’a z USA zakończona modlitwą o Boże błogosławieństwo dla córki br. Matiaszuków.

1976 r.

6 Czerwca – Ślub Haliny Kwiatkowskiej i Jana Pieszchały, usługiwał br. Anatol Matiaszuk.
26-27 Czerwca – Międzyzborowa społeczność młodzieżowa.
10 Września – Wizyta gości z RFN – wyświetlane przeźrocza ze Świtowej Konferencji Zielonoświątkowej w Seulu (Korea Południowa).

1978 r.

2-5 Lutego – Wykłady Pisma Świętego prowadził br. Kazimierz Sosulski.
6 Kwietnia – Pogrzeb br. Władysława Sołowiana. Był reemigrantem z Argentyny.
Czerwiec – Uroczyste nabożeństwo w Gubinie z okazji przekształcenia placówki w samodzielny Zbór.
6 Sierpnia – Ślub Leokadii Kwiatkowskiej i Jana Hydzika.

1979 r.

25 Listopada – Usługa br. Czesława Budzyniaka i modlitwa o Boże błogosławieństwo dzieci.

1980 r.

Czerwiec – Usługiwał zespół “Cantate Domino” ze Szczecina.
25 Lipca – Usługa młodzieży z Wielkiej Brytanii.
5 Października – Chrzest wodny z usługą br. Stefana Kuśnierza, (9 osób ze Zboru w Zielonej Górze).
12-14 Października – Usługa misjonarza z Indii br. Grewsa.
29 Listopada – Pogrzeb s. Anny Hermaszuk. Przeżyła 86 lat. Chrzest wiary przyjęła w 1926 r. w Kuźmiczach (usługiwał Paweł Tur).

1981 r.

1 Lutego – Usługiwał br. Kazimierz Sosulski.
Lipiec – Pierwsze dary z krajów Europy Zachodniej.
7-8 Grudnia – Usługa ewangelisty Z Finlandii.

1982 r.

25 Maja – Pastorem zostaje wybrany br. Jan Pieszchała.
17 Lipca – Ślub Krystyny Brusiło i Wiesława Paprzyckiego.
28-29 Października – Chrzest wodny (7 osób ze Zboru w Zielonej Górze) i modlitwa o błogosławieństwo dzieci. Po południu ślub Lidii Czerwińskiej i Czesława Rakoczy. Usługiwał br. Kazimierz Sosulski.

1983 r.

9-13 Marca – Ewangelizacja prowadzona przez br. Michała Hydzika.
29 Maja – W Zborze gości br. Aleksander Mańkowski z Legnicy.
14 Sierpnia – Zbór uczestniczy w uroczystości otwarcia kaplicy w Żarach.
4 Grudnia – Uroczystość ordynacji br. Jana Pieszchały z udziałem prezbitera Edwarda Czajko i Tadeusza Gawła.

1984 r.

Marzec – Wizyta gości z Plymouth ( Wielka Brytania).
22 Kwietnia – Wizyta br. Otto Thornes’a z rodziną.
11 Maja – Usługa gości z Danii, br. Vagn’a Rassmusena.
9-10 Czerwca – Zjazd młodzieżowy z usługą br. Mirosława Milewskiego.
11-12 Czerwca – Usługiwał br. Michal Hydzik.
24 Czerwca – Chrzest wodny z usługą br. Mieczysława Oświecińskiego.
24 Września – Usługiwał br.Aleksander Szewczuk z USA.
17-18 Listopada – Usługa zespołu “Betania” z Katowic.

1985 r.

13 Stycznia – Ogólne nabożeństwo międzyzborowe z trenu woj. Zielonogórskiego.
24-27 Stycznia – Ewangelizacja w Hali Ludowej z udziałem br. Michała Hydzika i zespołu “Emanuel” z Łodzi wraz z projekcją filmów misyjnych.
1 Lutego – Usługa br. Roberta Mackisch’a z USA i Edwarda Czajko.
13-14 Marca – W Zborze goszczą bracia z Plymouth (Wielka Brytania).
15-17 Marca – Usługa ewangelizacyjna br. Pawła Cieślara.
26-28 Kwietnia – Ewangelizacja z usługą br. Grzegorza Muszczyńskiego z Głupczyc.
26 Maja – Wizyta i usługa gości z Kościoła Misyjnego w Lidkoping (Szwecja).
15-17 Czerwca – Usługa świadectwa uzdrowienia br. Włodzimierza Makowskiego z Kanady.
30 Czerwca – Chrzest wodny z usługą br. Grzegorza Ilczuka, (11 osób ze Zboru “Emaus” w Zielonej Górze).
17 Listopada – Uczta miłości na zakończenie “Tygodnia pojednania”.
22-24 Listopada – Ewangelizacja z usługą br. Mirosława Milewskiego. Opowiadał o Konferencji Zielonoświątkowej w Kenii.

1986 r.

12 Stycznia – Zebranie zwyczajne członków Zboru. Stan liczebny członków wynosi 105 osób.
17-19 Stycznia – Ewangelizacja z usługą br. Grzegorza Ilczuka.
8 Lutego – Ślub Marioli Myszko i Bogdana Tylawskiego. Usługiwał br. Anatol Matiaszuk.
21-23 Lutego – Ewangelizacja z usługą br. Kazimierza Sosulskiego.
14-16 Marca – Usługa Słowem Bożym br. Józefa Hydzika.
26 Maja – Gościnnie usługiwał br.Dick Morman z USA.
6-8 Czerwca – Ewangelizacja i chrzest wodny z usługą br. Mieczysława Czajko, (13 osób ze Zboru “Emaus”).
21 Lipca – Pogrzeb s. Janiny Soboń. Przeżyła 56 lat, chrzest wiary przyjęła w 1966 r.
11-18 Sierpnia – Siedmio osobowa grupa członków Zboru przebywała w Szwecji na zaproszenie Kościoła Misyjnego.
8-9 Października – Wizyta i usługa braci z Maidstone (Wielka Brytania).
19-21 Grudnia – Usługa ewangelizacyjna br. Mirosława Milewskiego.

1987 r.

10-12 Kwietnia – Ewangelizacja z usługa br. Józefz Hydzika.
14 Czerwca – Chrzest wodny z usługą br. Stefana Kuśnierza, (9 osób z miejscowego Zboru).
22 Sierpnia – Ślub Hanny Czerwińskiej i Sławomira Szpaka.
26-27 Września – Podczas ewangelizacji, Słowem Bożym i modlitwą o błogosławieństwo dzieci, usługiwał br. Grzegorz Muszczyński.
27-28 Września – Gościnnie usługiwał br. Michał Hydzik.
28 Września – Pogrzeb br. Teofila Hańbickiego. Przeżył 99 lat, chrzest wiary przyjął w 1935 r.
30 Września – 2 Października – Wizyta grupy chrześcijan z Norwegii.
2-4 Października – Usługa braci z Maidstone (Anglia), tłumaczył br. Wiesław Ziemba.
1 Listopada – Na wieczornym nabożeństwie gościnnie usługiwał br. Gerhard Kruger z RFN. (11 Listopada br. Kruger zmarł w szpitalu w Tarnowie, na wskutek obrażeń odniesionych w wypadku samochodowym.)
5-6 Grudnia – Uroczyste nabożeństwo z ucztą miłości w 40-stą rocznicę istnienia Zboru. Gośćmi byli m. In.: Anatol Matiaszuk, Marian Brusiło, Paweł Amielko, Ryszard Wołkiewicz i inni.
13 Grudnia – Uroczystość błogosławieństwa br. Nowaków z okazji 10-tej rocznicy zawarcia małżeństwa.
29 Grudnia – Usługa Mikołaja i Andrzeja Załuckij z Rygi (Łotwa).

1988 r.

1 Lutego – Rejestracja Kościoła Zielonoświątkowego.
4 Marca – Pogrzeb s. Heleny Bondar. Przeżyła 70 lat, chrzest wiary przyjęła w 1968 r.
3 Kwietnia – Ślub Bożeny Ubych i Krzysztofa Podgórskiego.
17 Kwietnia – Sprawozdawczo-wyborcze zebranie członków Zboru. Obecni byli prezbiterzy: Tadeusz Gaweł i Stefan Kuśnierz.
4 Maja – Usługa 3-osobowej delegacji Unii Zborów Zielonoświątkowych z Francji i Szwajcarii:Charles Capron, Paul Ettori i Bernard Bonjour. Tłumaczył br. Anatol Pawluczuk.
5 Czerwca – Usługa szwedzkiego zespołu “Covinent Players”.
12 Czerwca – Chrzest wodny – po raz pierwszy udzielał pastor Jan Pieszchała, Słowo Boże zwiastował br. Adam Płachciak.
5 Lipca – Pogrzeb s. Dominiki Brzeskiej. Przeżyła 73 lata, chrzest wiary przyjęła w 1948 r. w Nowej Soli, (usługiwał br. Mikołaj Sosulski).
14 Lipca – Usługa br. Włodzimierza Makowskiego.
27-28 Sierpnia – Wizyta i usługa Kornelii i Pawła Jońko z USA.
16-18 Września – Okręgowy Zjazd Młodzieży, gościem zjazdu był br. Anatol Matiaszuk.
4-5 Października – Koncert muzyki chrześcijańskiej Boba Kilpatricka z USA, (Hala Ludowa).
16 Października – Chrzest wodny, usługa pastora Jana Pieszchały.
2 Listopada – W Brodach k. Pomorska odbył się pogrzeb s. Weroniki Mackiewicz. Przeżyła 96 lat, chrzest wiary przyjęła w 1935 r. w Wilnie, z usługi br. Mazałowa.

1989 r.

11 Stycznia – Pogrzeb s. Karoliny Banaszkiewicz. Przeżyła 81 lat, chrzest wiary przyjęła w 1964 r.
13-15 Stycznia – Usługa br. Pawła Jońko na nabożeństwie ewangelizacyjnym.
28 Lutego – Usługa nauczająca br. Wiesława Ziemby.
23 Marca – Usługa świadectwem uzdrowienia s. Eugenii Poleszcuk-Kosiuga zam. K. Równego (Ukraina).
15-16 Kwietnia – Usługa Słowem Bożym br. Mariana Biernackiego oraz chrzest wodny (3 osoby z miejscowego Zboru).
24 Kwietnia – 2 Maja – Wizyta rodziny Graham ze Zboru w Plymouth (Wielka Brytania).
25 Maja – Wizyta trzech osób z “New Life Christian Fellowschip” (Wielka Brytania).
16 Czerwca – Pożegnanie w Zborze Leokadii i Jana Hydzik z dziećmi wyjeżdżających na stałe do USA.
14 Czerwca – Usługa gości z USA, tłumaczył prezbiter Edward Pawłowski.
24 Czerwca – Uroczystość ślubna Małgorzaty Bajak i Stanisława Bogdana Koguta.
1 Lipca – Uroczystość ślubna Anny Dziechciaż i Bogdana Bajaka.

16 Lipca – Słowem Bożym usługiwał br. Arthur Pagett z Kanady, tłumaczył br. Waldemar Płachciak.
8-17 Września – Wizyta braci: Bryan, David i Simin z Worcester (Anglia). Usługiwali oni w sześciu Zborach naszego województwa, tłumaczył br. Waldemar Płachciak.
1 Października – Chrzest wodny (5 osób z miejscowego Zboru). Na wieczorowym nabożeństwie usługiwał ewangelista Tadeusz Bronowicki z Kanady. Również modlitwa o błogosławieństwo dzieci.
7 Października – Wybór na lidera młodzieży br. Bogdana Bajaka.
28 Października – 12 Listopada – Na zaproszenie Kościoła Misyjnego czteroosobowa grupa braci przebywała w Szwecji.

1990 r.

18 Lutego – Chrzest wodny katechumenów ze Zboru w Nowej Soli.
8 Marca – Szwedzki misjonarz i pracownik Ibra Radio, Goran Lennartsson dzielił się przeżyciami ze swojej służby. Tłumaczyła s. Żywia Karasińska-Fluks.
10 Marca – Okręgowe spotkanie siostrzane z usługą s. Tatiany Hydzik.
16-18 Marca – Ewangelizacja w kinie “Nysa”, w akademiku i w Zborze. Usługiwał prezbiter Michał Hydzik.
21 Marca – W “Gazecie Lubuskiej” ukazał się fotoreportaż z ostatniego chrztu w Zborze.
6-9 Kwietnia – Podczas zlotu młodzieżowego, na temat “Duchowa przemiana człowieka” usługiwali: Ludmiła i Kazimierz Sosulscy.
21 Kwietnia – Uroczystość ślubna Ewy Sot i Aleksandra Podolaka.
5 Maja – Usługa zespołu “Emanuel” z Łodzi.
10 Maja – Usługa chóru z Kamieńca Podolskiego (Ukraina).
18-20 Maja – Wizyta pięcioosobowej grupy z Kościoła Misyjnego w Lidkoping (Szwecja).
27 Maja – Chrzest wodny. Usługa prezbitera Mariana Suskiego i grupy ze Zboru w Cieszynie.
7 Czerwca – Pogrzeb br. Jana Bondara. Przeżył 76 lat, chrzest wiary przyjął w 1984 r.
30 Czerwca – Uroczystość ślubna Małgorzaty Kopeć i Witolda Fabera.
27 Lipca – Koncert 30-osobowej grupy FIS w kinie “Wenus”.
16-19 Sierpnia – Zbór odwiedzili i usługiwali Słowem Bożym bracia Aleksander Brusiło i Derek Herschel z Australii.
5-13 Września – Usługa ewangelizacyjna Simona Coward i Roberta Swolow z Anglii.
18 Listopada – Chrzest wodny (5 osób z miejscowego Zboru).