Kronika wydarzeń zboru w latach 1991 – 1997

1991 r.

15-17 Lutego – Usługa nauczająca br. Mieczysława Kwietnia.
14 Kwietnia – Grupa zborowników odwiedziła placówkę w Kopernie.
9 Sierpnia – Pogrzeb br. Stanisława Czerwińskiego. Przeżył 71 lat, chrzest wiary przyjął w 1959 r.
9-18 Września – Odnawianie wnętrza kaplicy.
28 Września – Uroczystość ślubna Renaty Kwiatkowskiej i Wiktora Szachow.
5-6 Października – Usługa ewangelizacyjna br. Marka Tomczyńskiego.
10 Listopada – Ordynacja na diakona br. Witolda Fabera.
16 Listopada – Uroczystość ślubna Marzeny Paprzyckiej i Zbigniewa Trzycińskiego.
19-20 Listopada – Ewangelizacja w Domu Kultury w Sulechowie.
22-23 Listopada – Ewangelizacja w kinie “Nysa”, usługiwał br. Dawid Kulinicz.
28-29 Listopada – Usługa ewangelizacyjna br. Grzegorza Muszczyńskiego.
13-15 Grudnia – Usługa nauczająca br. Andrzeja Lubera na temat: “Kościół” i “Powołanie do służby”.

1992 r.

24-26 Stycznia – Usługa br. Marka Kozłowskiego i chrzest wodny (6 osób z miejscowego Zboru).
8 Lutego – Całodniowa społeczność dla dzieci ze Zboru i zaproszonych z miasta.
11-12 Kwietnia – Wizyta 44-osobowej grupy z Molde w Norwegii.
5-7 Czerwca – Usługa nauczająca br. Kazimierza Sosulskiego.
21 Czerwca – Chrzest wodny (4 osoby z miejscowego Zboru).
4 Lipca – Uroczystość ślubna Doroty Kaczmarek i Artura Rozwadowskiego.
15 Lipca – Pogrzeb s. Marii Fedorowskiej. Przeżyła 78 lat, chrzest wiary przyjęła w 1984 r.
27-31 Lipca – Półkolonie dla dzieci. Gościnnie usługiwali dla dzieci Sharon i George Smith z Anglii.
11 Października – Usługa br. Larry Dagsona “Gedeonity” ze Szwecji.
1 Listopada – Chrzest wodny (4 osoby z miejscowego Zboru).
21 Listopada – Na spotkaniu młodzieżowym usługa 9-osobowej grupy polsko-szwedzkiej w ramach “Teen Challange”.
20-22 Listopada – Ewangelizacja w Babimoście na wolnym powietrzu z udziałem Simona Coward’a.

1993 r.

6 Stycznia – Inauguracja wykładów przygotowujących do ewangelizacji satelitarnej.
26 Stycznia – Pogrzeb br. Jana Brzeskiego. Przeżył 81 lat chrzest wiary przyjął w 1947 r. w Zielonej Górze, usługiwał br. Jan Pancewicz. Jan Brzeski był pierwszym skarbnikiem w historii Zboru i wieloletnim Starszym Rady Zborowej.
28 Lutego – Doroczne spotkanie członkowskie.
17-21 Marca – Ewangelizacja satelitarna w auli Wyższej Szkoły Inżynierskiej w ramach “Mission World Europe”.
28 Marca – Dzieci ze szkółki niedzielnej wraz z katechetami usługiwały w Domu Starców.
25 Kwietnia – Usługa Słowem Bożym br. Bogdana Olechnowicza.
3-5 Maja – Uczestnictwo 4-osobowej grupy braci w konferencji Kościołów ruchu zielonoświątkowego z terenu Polski – w Woli Piotrowej.
20 Czerwca – W wyniku zawartego porozumienia placówka w Kopernie podporządkowana została bezpośrednio Okręgowemu Kolegium Duchownych.
11 Lipca – Chrzest wodny (4 osoby z miejscowego Zboru).
11 Września – Uroczystość ślubna Wandy Stasińskiej i Dariusza Mamczura.
30 Września – Usługa nauczająca br. Mariana Suskiego.
3 Października – Usługiwał “Gedeonita” br. David Pankar (Francja).
24 Października – Usługa Słowem Bożym prezbitera Stefana Kuśnierza. Wieczorem spotkanie katechetów z dziećmi i rodzicami.
17 Października – Inauguracyjne spotkanie seniorów Zboru.
4 Listopada – Usługa br. Marka Ciesiółki, pastora Zboru “Jezus jest Panem” z Warszawy nt. programu “Nakarmić głodnych”.
17 Listopada – Pogrzeb br. Aleksandra Podolaka. Przeżył 31 lat, chrzest wiary przyjął w 1987 r.

1994 r.

23 Stycznia – Usługa br. Piotra Mikulaka z Legnicy.
27 Stycznia – Pogrzeb br. Stanisława Gajewskiego. Przeżył 70 lat, chrzest wiary przyjął w 1992 r.
10 Lutego – Usługa br. Matti Gorges z Irlandii.
12 Lutego – Zimowe spotkanie dla dzieci pod hasłem “Zdobycie Jerycha”.
13 Lutego – Doroczne sprawozdawcze zebranie człomkowskie z udziałem prezbitera okręgowego Stefana Kuśnierza.
20 Marca – Wybory nowej Rady Starszych Zboru.
10 Kwietnia – Chrzest wodny 7 osób (w tym 4 z tutejszego Zboru). Słowo Boże głosił br. Stanisław Daszkiewicz.
15 Kwietnia – Pogrzeb Jerzego Bondara. Przeżył 54 lata, chrzest wiary przyjął w 1968 r.
16 Kwietnia – Uroczystość ślubna Katarzyny Grzybowskiej i Jana Nowaczyńskigo.
17 Kwietnia – Usługa braci: Aleksandra Brusiło z Australii i Anatola Matiaszuka z Gdyni.
7 Maja – Uroczystość ślubna Anny Monczak i Józefa Sobczyka.
26 Maja – Usługa dzieci z okazji “Dnia Matki”.
27-28 Maja – Ewangelizacja w Sulechowie z udziałem zespołu muzycznego z Wierzbicy.
17-19 Czerwca – Wizyta gości ze zboru w Lidkoping (Szwecja).
18-22 Lipca – Półkolonie dla dzieci w Słonem.
30-31 Lipca – Usługa nauczająca br. Tadeusza Gawła z Wrocławia.
7 Sierpnia – Wizyta rodziny Standford z Plymouth (Anglia).
15 Sierpnia – Usługa br. Hanna Fakhouri- pastora polskiego zboru w Sydney (Australia).
27 Sierpnia – Uroczystość ślubna Katarzyny Czerwińskiej i Marka Czerwińskiego.
3-4 Września – Usługa śpiewem s. Haliny Kudzin z Gdańska.
11 Września – Usługa małżeństwa polskiego pochodzenia a Argentyny.
15 Września – Wizyta i usługa gości z Molde (Norwegia).
22 Września – Usluga br. Simona Covard’a z Anglii.
25 Września – Uroczystość 50-tej rocznicy chrztu wodnego braterstwa Marii i Mariana Kwiatkowskich.
15-16 Października – Usługa nauczająca br. Andrzeja Lubera z Ustronia.
18-20 Listopada – Nabożeństwo z usługą br. Kazimierza Sosulskiego z Warszawy.
4 Grudnia – Na porannym nabożeństwie po raz pierwszy usługiwał pieśniami nowo powstały chór.
10 Grudnia – Przedświąteczna społeczność dla dzieci. Tematem spotkania było “Narodzenie Pana Jezusa”.

1995 r.

1 Stycznia – Noworoczne spotkanie Zboru. W programie m.in.: świadectwa, usługa chóru i uczta “Agape”.
27-29 Stycznia – Usługa nauczająco-ewangelizacyjna pastora Zboru w Molde, w Norwegii, Karla Aksela Mentzoni.
11 Lutego – Społeczność dla dzieci ze Zboru i zaproszonych z Sudołu.
26 Lutego – Doroczne sprawozdawcze zebranie członkowskie.
24-26 Marca – Usługa nauczająca prezbitera Michała Hydzika na temat: “Uświęcone życie wierzącego” i “Warunki duchowego przebudzenia”.
9 Kwietnia – Rezygnacja br. Jana Pieszchały ze służby Pastora Zboru. Obecny na zebraniu członkowskim prezbiter okręgowy Stefan Kuśnierz wprowadził na urząd pełniącego obowiązki Pastora Zboru br. Stanisława Krawca.
13-14 Maja – Br. Simon Covard usługiwał Słowem Bożym na temat: “Świadomość mojej odpowiedzialności przed Bogiem za pracę, którą wykonuję w Ciele Chrystusa” I Tym. 4,11-16.
9-11 Czerwca – Usługa Słowem Bożym br. Mirosława Zabłockiego z Terespola, na temat: “Życie w posłuszeństwie woli i prawu Bożemu”.
14 Czerwca – Pogrzeb br. Andrzeja Myszko. Przeżył 82 lata. Chrzest wiary przyjął w 1937 r. Andrzej Myszko był jednym z pionierów tutejszego Zboru. Przez szereg lat służył jako ewangelista i kolporter literatury chrześcijańskiej w Zborze i na zewnątrz. Przez kilka kadencji uczestniczył w pracach Starszych Zboru, w pierwszej połowie lat 70-tych był prezbiterem okręgowym woj. Zielonogórskiego. Obok pracy duchowej współuczestniczył w pracach na rzecz kaplicy zborowej.
15 Czerwca – Popołudniowa społeczność Zboru o charakterze uczty miłości.
10 Lipca – Zmarła s. Krystyna Szymkowska. Przeżyła 65 lat, chrzest wiary przyjęła w 1984 r. Zgodnie z wolą jej rodziny, Zbór nie był organizatorem pogrzebu.
5 Sierpnia – Punkt misyjny w Sulechowie zorganizował dla 5 swoich członków chrzest wodny nad jeziorem k. Ciborza. W społeczności uczestniczyło kilkunastu członków naszego Zboru.
8 Sierpnia – Pogrzeb s. Wiesławy Dzbańskiej zmarłej 6 sierpnia 1995 r. Przeżyła 49 lat, chrzest wiary przyjęła w 1988 r.
24 Sierpnia – Zbór uczestniczył w ewangelizacji w amfiteatrze z udziałem Ray’a Jenings’a – misjonarza z USA. Organizatorem ewangelizacji był Zbór Kościoła Bożego w Chrystusie.
16 Września – Konferencja duchownych okręgu Lubusko-Sudeckiego.
1 Października – Decyzją Naczelnej Rady Kościoła, stacja misyjna w Sulechowie została przekształcona w samodzielny Zbór.
5 Października – Usługa Słowem Bożym francuskiego kaznodziei Alfreda Kosiańskiego z miasta Chateuneuf le Roug k. Marsylii.
2-3 Grudnia – Usługa br. Adama Płachciaka – pastora Zboru w Jeleniej Górze. Tematem usługi było “Znaczenie Przybytku w Kościele Bożym” i “Grzech zazdrości”.

1996 r.

11 Stycznia – Usługa Paul’a Forsen’a ze Szwecji.
2-3 Lutego – Pastor Marek Tomczyński usługiwał w oparciu o teksty: Mk. 5,21-36, Iż. 51,1-12 i Łuk. 17,11-19.
7 i 14 Kwietnia – Usługa pastora Jerzego Łazarczyka na temat “Ewangelizacja indywidualnej”.
11 Maja – Usługa prezbitera Mieczysława Czajko.
2 Czerwca – Zostało wykonane nowoczesne centralne ogrzewanie obiektu kaplicy.
6 Czerwca – Zborowa społeczność “Agape” (czwartek).
16 Czerwca – Chrzest wodny, 4 osoby z miejscowego Zboru, (Ewa Barańska, Kamilla Kwiatkowska, Emilia Krawiec, Mariusz Nowak).
5 Października – Seminarium dla katechetów prowadzone przez Danutę i Henryka Hukiszów.
6 Października – Usługa Danuty Hukisz o wychowaniu dzieci w duchu ewangelii.
12 Października – Uroczystość ślubna Bożeny Nieznaj i Mariusza Jańczaka, Usługiwał br. Anatol Matiaszuk.
18 Października – Pogrzeb (zm. 15 października) s. Marii Gawrońskiej. Przeżyła 74 lata, chrzest wiary przyjęła w 1953 r.
19-20 Października – Usługa pastora Karla Axela Mentzoni z Trondheim w Norwegii.
31 Grudnia – Powitanie Nowego Roku w Zborze.

1997 r.

2 Lutego – Usługa Słowem Bożym br. Grzegorza Milczanowskiego z Wrocławia. (Ew. Jana 1,1-18).
9 Marca – Doroczne zebranie członków Zboru. Liczebność Zboru wynosi 101 członków.
15-16 Marca – Seminarium dla małżeństw i narzeczonych z udziałem Danuty i Henryka Hukisz.
30 Marca – Usługa br. Mariana Brusiło (Wielkanoc). Była to 40- rocznica Jego nawrócenia do Pana w tutejszym Zborze.
29 Maja – Uczta “Agape” w Zborze.
15 Czerwca – Chrzest wodny 3 sióstr z miejscowego Zboru (Anita Famuła, Grażyna Jarosz i Wiesława Soboń). Usługiwał br. Jan Pieszchała.
20 Lipca – Usługa br. Stanisława Daszkiewicza.
9 Sierpnia – Usługa chóru zborowego na VIII Ogólnopolskim Zlocie Młodzieży w Morągu.
10 Sierpnia – Usługa br. Włodzimierza Barny z Wrocławia (Mar. 7,6-9).
30 Sierpnia – Uroczystość ślubna Magdaleny Krawiec z Remigiuszem Bisakiem i Emilii Krawiec z Jarosławem Żuczkowskim. Młodym parom usługiwał przy ślubie prezbiter Kazimierz Sosulski.
31 Sierpnia – Usługa dla Zboru br. Kazimierza Sosulskiego.
12 Września – Wykonanie ocieplenia poddasza kaplicy.
11 i 14 Września – Usługa br. Witolda Kirmiela. Tematy: “Żarliwa modlitwa do Pana” (Oz. 4,6-7) i “Zbroja Boża”.
21 Września – Poranna społeczność z Wieczerzą Pańską i modlitwą o błogosławieństwo dla dzieci.
21 Września – popołudniowa społeczność pożegnalna rodziny Haliny i Jana Pieszchałów wyjeżdżających do USA.
4 Października – Uroczystość ślubna Małgorzaty Bondar i Wojciecha Zdunka. Usługiwał br. Grzegorz Ilczuk z Bielska Białej.
5 Października – Usługa dla Zboru br. Grzegorza Ilczuka ( Jan 17,19-24, Przyp.24,11).
26 Października – Rozpoczęła działalność Zborowa Szkoła Biblijna w ramach Chrześcijańskiego Uniwersytetu “Vision”.
8 Listopada – Międzyzborowa społeczność siostrzana z usługą s. Tatiany Hydzik na temat: “Ewangelizacja wśród kobiet”.
14 Listopada – Wizyta misjonarzy z Wielkiej Brytanii pracujących w Nepalu. Wyświetlaniem przeźroczy ilustrowali pracę misji wśród trędowatych.