Śpiew i umuzykalnienie do roku 1997

W pierwszych latach istnienia Zbór nie posiadał instrumentów do akompaniowania w śpiewie ogólnym. Korzystano ze śpiewnika tekstowego Chwalebna Pieśń wydanego przez Kościół Chrześcijan Wiary Ewangelicznej. W 1956 r. ówczesny przełożony, br. Bronisław Wołkiewicz zakupił fisharmonię, użyczając ją dla potrzeb Zboru. Od początku na instrumencie tym grał br. Adam Kisza. Był on też założycielem i dyrygentem chóru przez cały okres jego istnienia. Dojeżdżając z Nowej Soli prowadził naukę czytania nut i śpiewu chóralnego.

Chór zborowy, który istniał do 1962 r. poza usługą na miejscu, był zapraszany do usługi w innych zborach, a także na uroczystościach weselnych. Znaczący udział w działalności chóru mieli braterstwo Musiałowie i br. Ryszard Zabłocki.

Wadą używanego wówczas śpiewnika zborowego był brak jednolitego odpowiednika z zapisem nutowym. Utrudniało to znacznie grę organiście i odbijało się niekorzystnie na przyswajaniu właściwych melodii pieśni. W 1959 r. Zjednoczony Kościół Ewangeliczny wydał jednolity dla wszystkich zborów Śpiewnik Pielgrzyma wydrukowany przez Jednotę Czerskobraterską.

Po wyjeździe w 1967 r. Jadwigi i Bronisława Wołkiewiczów do Bydgoszczy, Zbór przez około 6 lat nie posiadał właściwego instrumentu, w tym czasie używano gitary.

W roku 1972 zainicjował działalność młodzieżowy zespół wokalno-instrumentalny. Duży nakład finansowy w zakupie potrzebnego sprzętu mieli jego członkowie. Oprócz miejscowego Zboru zespół usługiwał w zborach woj. Zielonogórskiego, a także w Legnicy, Poznaniu, Słupsku i Szczecinie. Działalność swą zespół prowadził do 1976 r. W międzyczasie, wiosną 1974 r. dzięki staraniom pastora Anatola Matiaszuka zakupione zostały organy elektroniczne.

Niezależnie od istnienia zespołu, w różnych okresach ostatnich kilkunastu lat podejmowano próby zorganizowania chóru bądź kwartetu wokalnego.

Od połowy lat 80-tych praktykowany jest w Zborze śpiew refrenów z akompaniamentem instrumentów muzycznych.

Od września 1994 r. w Zborze istniał chór założony i prowadzony przez Annę Bajak, liczył on 15 osób, w tym 2 osoby ze Świebodzinia i 1 osobę z Żar. Chór usługiwał w okolicznych Zborach i na koncertach.

W 1997 r. brał udział w VIII Ogólnopolskim Zlocie Młodzieży w Morągu oraz w Świecie Pieśni Kościoła Adwentystów w auli Politechniki Zielonogórskiej.

W 1997 r. Zbór zakupił na własność używane pianino klasyczne.