Ważniejsze wydarzenia i uroczystości do roku 1997

W minionych latach Zbór odwiedziło szereg kaznodziei i misjonarzy z różnych krajów świata:

 • Vang Rassmusen – z Danii
 • Earl Poysti – z Finlandii
 • Wiliam Kapitaniuk – z Francji
 • Mieczisław Molenda – z Francji
 • Kees Noordzij – z Holandii
 • Piet van Zutphen – z Holandii
 • Grews – z Indii
 • A. Drewitz – z Kanady
 • Włodzimierz Makowski – z Kanady
 • Gerhard Kruger – z RFN
 • Aleksy Ciszuk – ze Szwecji
 • Hilding Johason – ze Szwecji
 • Ragnar Ljunquist – ze Szwecji
 • Paweł Jońko – z USA
 • Robert Mackisch – z USA
 • Aleksander Szewczuk – z USA
 • Gabriel Pawelko – z ZSRR
 • Karl Axel Mentzoni – z Norwegii

 

W minionym 50-leciu odpowiedzialną pracę kierowania Zborem pełnili następujący pastorzy zwani dawniej przełożonymi:

 • 10.1947r. – 09.1948r. – Jakub Wołkiewicz
 • 09.1948r. – 12.1952r. – Jan Butkiewicz
 • 12.1952r. – 12.1957r. – Bronisław Wołkiewicz
 • 01.1958r. – 09.1958r. – p.o. Marian Brusiło
 • 09.1958r. – 01.1965r. – Paweł Musiał
 • 02.1965r. – 01.1968r. – Zbigniew Heinke
 • 01.1968r. – 06.1968r. – p.o. Marian Kwiatkowski
 • 06.1968r. – 07.1970r. – Bogusław Banaszkiewicz
 • 07.1970r. – 11.1970r. – p.o. Marian Kwiatkowski
 • 11.1970r. – 05.1982r. – Anatol Matiaszuk
 • 05.1982r. – 04 1995r. – Jan Pieszchała
 • 04.1995r. – do chwili obecnej p.o. pastora Stanisław Krawiec

 

Przez wiele lat pracowali w Radzie Zborowej członkowie:

 • Jan Brzeski
 • Marian Kwiatkowski
 • Andrzej Myszko
 • Ryszard Zabłocki
 • Stanisław Krawiec
 • Adam Kisza
 • Jarosław Kaczmarek