Ważniejsze wydarzenia i uroczystości do roku 1997

W minionych latach Zbór odwiedziło szereg kaznodziei i misjonarzy z różnych krajów świata:
Vang Rassmusen – z Danii
Earl Poysti – z Finlandii
Wiliam Kapitaniuk – z Francji
Mieczisław Molenda – z Francji
Kees Noordzij – z Holandii
Piet van Zutphen – z Holandii
Grews – z Indii
A. Drewitz – z Kanady
Włodzimierz Makowski – z Kanady
Gerhard Kruger – z RFN
Aleksy Ciszuk – ze Szwecji
Hilding Johason – ze Szwecji
Ragnar Ljunquist – ze Szwecji
Paweł Jońko – z USA
Robert Mackisch – z USA
Aleksander Szewczuk – z USA
Gabriel Pawelko – z ZSRR
Karl Axel Mentzoni – z Norwegii

W minionym 50-leciu odpowiedzialną pracę kierowania Zborem pełnili następujący pastorzy zwani dawniej przełożonymi:
10.1947r. – 09.1948r. – Jakub Wołkiewicz
09.1948r. – 12.1952r. – Jan Butkiewicz
12.1952r. – 12.1957r. – Bronisław Wołkiewicz
01.1958r. – 09.1958r. – p.o. Marian Brusiło
09.1958r. – 01.1965r. – Paweł Musiał
02.1965r. – 01.1968r. – Zbigniew Heinke
01.1968r. – 06.1968r. – p.o. Marian Kwiatkowski
06.1968r. – 07.1970r. – Bogusław Banaszkiewicz
07.1970r. – 11.1970r. – p.o. Marian Kwiatkowski
11.1970r. – 05.1982r. – Anatol Matiaszuk
05.1982r. – 04 1995r. – Jan Pieszchała
04.1995r. – do chwili obecnej p.o. pastora Stanisław Krawiec

Przez wiele lat pracowali w Radzie Zborowej członkowie:
– Jan Brzeski
– Marian Kwiatkowski
– Andrzej Myszko
– Ryszard Zabłocki
– Stanisław Krawiec
– Adam Kisza
– Jarosław Kaczmarek