Służby i misje

misjakrajowa.kz.pl – Misja Krajowa Kościo ła Zielonoświątkowego wspierająca zakładanie kościołów w kraju i zagranicą
700miast.pl – projekt wspierający powstawanie i rozwój społeczności ewangelicznych w polskich miastach
misjaszalom.pl – misja poświęcona relacjom z Izraelem
opendoors.pl – służba dla prześladowanych chrześcijan na całym świecie
gpch.pl – stowarzyszenie Głos Prześladowanych Chrześcijan
poznan.misjawiezienna.pl – Misja Więzienna Kościoła Zielonoświątkowego prowadząca działalność ewangelizacyjną w zakładach karnych i aresztach śledczych
teenchallenge.pl – Chrześcijańska Misja Społeczna zajmująca się kompleksową opieką nad osobami uzależnionymi
nowanadzieja.pl – ośrodek dla osób uzależnionych
misjanowanadzieja.pl – Chrześcijańska Misja Pomocy Ludziom Uzależnionym
akcja.kz.pl – instytucja charytatywna Kościoła Zielonoświątkowego
chsd.pl – Chrześcijańskie Stowarzyszenie Dobroczynne zajmujące się pomocą społeczną
niebieskidom.org – służba dla dzieci z domów dziecka i zagrożonych środowisk oraz wsparcie dla rodzin zastępczych i adopcyjnych
de-em.org – Duszpasterstwo Młodzieży Kościoła Zielonoświątkowego
pl.euromission.org – międzynarodowa misja chrześcijańska organizująca spotkania dla dzieci, nastolatków i rodzin
med.org.pl – chrześcijańskie stowarzyszenie Miłość Edukacja Dojrzałość – proponuje szkolenia, obozy dla dzieci
proem.pl – Fundacja Proem, która organizuje konferencje, imprezy kulturalne i sportowe, wypoczynek dla dzieci, młodzieży oraz rodzin z różnych środowisk społecznych i kościołów
royalrangers.pl – międzynarodowa organizacja skautingowa dla dzieci i młodzieży
chsa.org.pl – ogólnopolska organizacja pozarządowa, zrzeszająca studentów i młodych absolwentów wyższych uczelni (Chrześcijańskie Stowarzyszenie Akademickie)
facebook.com/dapetrapolska – misja skierowana do studentów (Petra Polska )
wroclawskieforumkobiet.org – platforma rozwoju, wsparcia i pomocy dla kobiet oraz ich rodzin
chmk.kz.pl – Chrześcijańska Misja Kobiet
chmk.kz.pl – Centrum Chrześcijańskie “Nowe Życie”