Służba kobiet

Dzielna kobieta – trudno o taką – jej wartość przewyższa perły

Przypowieści Salomona 31,10-36

 

Kobiety w naszym zborze pragną służyć Bogu, służąc także sobie nawzajem. Chcą wspólnie wzrastać w wierze i przybliżać się do Bożej perspektywy kobiecości. Apostoł Piotr pisze do kobiet: Ozdobą waszą niech nie będzie to, co zewnętrzne (…) lecz ukryty wewnętrzny człowiek z niezniszczalnym klejnotem łagodnego i cichego ducha, który jedynie ma wartość przed Bogiem (1P 3,3-4). Celem służby w kościele jest budowanie tego prawdziwego, trwałego piękna.

W zborze co kilka miesięcy organizowane są spotkania mające formę wykładów połączonych z dyskusją. Kobiety dzielą się swoimi doświadczeniami, zgodnie z tym, co mówi Słowo Boże: Starsze kobiety (…) niech pouczają młode kobiety, jak mają kochać mężów, dzieci, jak mają być rozumne, czyste, gospodarne, dobre, poddane swym mężom – aby nie bluźniono słowu Bożemu (Tt 2,3-5). Spotkania są dobrym czasem na dłuższe rozmowy, nawiązywanie relacji, udzielanie sobie wsparcia. Nie brakuje także wspólnej modlitwy i zachęty do podążania za Jezusem każdego dnia.