Służba więzienna

…byłem w więzieniu, a przyszliście do Mnie (…) Wszystko, co uczyniliście jednemu z tych braci moich najmniejszych, Mnieście uczynili.

Ewangelia Mateusza 25, 36-40

 

Naszym zadaniem jest głoszenie Ewangelii wszelkiemu stworzeniu (Mk 16,15). Pragniemy, aby ludzie zagubieni odnaleźli drogę, żyjący w kłamstwie poznali prawdę, tkwiący w miejscach ciemnych i beznadziejnych odzyskali życie. Mówimy o Jezusie osobom, które Go jeszcze nie poznały, wypełniając tym samym Słowo Boże: Ratuj wydanych na śmierć, a tych, których się wiedzie na stracenie, zatrzymaj (Prz 24,11).

Pastor Senior wraz z grupą kilku osób odwiedza więźniów Zakładu Karnego w Krzywańcu. Spotkania odbywają się raz w miesiącu. Ich celem jest przekazywanie prawd zawartych w Biblii oraz udzielanie wsparcia poprzez modlitwy i rozmowy. Więźniowie mają szansę usłyszeć Ewangelię i poznać obietnicę mówiącą, że jeżeli Syn was wyzwoli, wówczas będziecie rzeczywiście wolni (J 8,36). Chcemy, aby mieli świadomość, że tylko w Jezusie Chrystusie odnajdą przebaczenie i ukojenie oraz doświadczą prawdziwego uwolnienia z grzechów i nałogów.