Spotkania młodzieżowe

Niechaj nikt nie lekceważy twojego młodego wieku, lecz wzorem bądź dla wiernych w mowie, w obejściu, w miłości, w wierze, w czystości!

I List do Tymoteusza 4,12

 

Chcemy pokazać innym, że młodzież, która pokochała Pana Jezusa Chrystusa nie musi być nudna. Może mieć prawdziwą radość, miłość i pokój w swoich sercach oraz – mimo młodego wieku – znać sens swojego życia. Pragniemy, aby młodzi ludzie żyli w bliskiej relacji z Bogiem oraz:

  • mieli właściwe poznanie tego kim są w Chrystusie i mogli zawsze szczerze powiedzieć, że „z Chrystusem jestem ukrzyżowany; żyję więc już nie ja, ale żyje we mnie Chrystus; a obecne życie moje w ciele jest życiem w wierze w Syna Bożego, który mnie umiłował i wydał samego siebie za mnie” (Ga 2,20),
  • mieli postawę pełną pasji i poświęcenia dla Pana Jezusa Chrystusa i chęć dzielenia się nią z innymi: I wszystko, cokolwiek czynicie w słowie lub w uczynku, wszystko czyńcie w imieniu Pana Jezusa, dziękując przez niego Bogu Ojcu (Kol 3,17),
  • mieli dobry wpływ na swoje otoczenie: „Tak niechaj świeci wasza światłość przed ludźmi, aby widzieli wasze dobre uczynki i chwalili Ojca waszego, który jest w niebie” (Mt 5,16),
  • wychodzili z Ewangelią do innych młodych ludzi z naszego miasta i pozyskiwali ich dla Królestwa Bożego: „Ale weźmiecie moc Ducha Świętego, kiedy zstąpi na was, i będziecie mi świadkami w Jerozolimie i w całej Judei, i w Samarii, i aż po krańce ziemi” (Dz 1,8).

Nasze „MŁO” to budowa relacji i spędzanie wolnego czasu ze sobą nawzajem. To dzień, w którym razem uwielbiamy Pana Boga, modlimy się, słuchamy i rozważamy Słowo Boże. Podczas naszych spotkań zapraszamy cyklicznie gości specjalnych, prowadzimy interesujące dyskusje, oglądamy ciekawe filmy, przygotowujemy wspólnie posiłki oraz znajdujemy czas na gry i zabawy.

Spotykamy się w każdą sobotę o godzinie 17:00 w naszym Zborze Emaus. Na spotkania zapraszamy szczególnie osoby w wieku gimnazjalnym oraz licealnym. Spotkania odbywają się w roku szkolnym.