Szkółka niedzielna

Pozwólcie dzieciom przychodzić do mnie, nie przeszkadzajcie im; do takich bowiem należy Królestwo Boże.

Ewangelia Marka 10, 14

 

Przyprowadzanie dzieci do Boga należy do naszych obowiązków jako społeczności. Chcemy, żeby od najmłodszych lat poznawały Pana Jezusa i czuły się częścią Jego Kościoła. Słowo Boże mówi: Wdrażaj chłopca w prawidła jego drogi, a nie zejdzie z niej i w starości (Prz 22,6). Dlatego też pragniemy wychowywać dzieci w wierze i budować solidny fundament dla ich przyszłości. Tylko dzięki obecności Jezusa wejdą w dorosłe życie wyposażone we wszystko, czego potrzebują.

Dzieci spotykają się w ramach szkółki podczas niedzielnych nabożeństw. Zajęcia przygotowane są zarówno dla przedszkolaków, jak i uczniów szkoły podstawowej oraz gimnazjum. Dzieci w czasie zajęć słuchają biblijnych historii, modlą się i śpiewają dla Pana. Chcemy, żeby prawdą w ich życiu stały się słowa zawarte w liście do Tymoteusza: od dzieciństwa znasz Pisma święte, które cię mogą obdarzyć mądrością ku zbawieniu przez wiarę w Jezusa Chrystusa (2Tm 3,15). Wierzymy, że dzięki Słowu zasianemu w sercach, dzieci nie będą podążały za wartościami tego świata, ale świadomie podejmą decyzję o życiu dla Jezusa.